Ne drži, da nadzorni svet družbe Iskra Avtoelektrika d.d., ki sem ga vodil med letoma 2007 in 2010, ni ukrepal ob zahtevi novega predsednika uprave g.Igorja Mihajlovića, da se nekdanja člana uprave g.Tadeja Vidica in g.Ivana Lisjaka krivdno razreši. Takoj, ko so bili podani sumi o nepravilnem ravnanju, je nadzorni svet naročil pravni in ekonomski pregled potencialnih spornih poslov, saj smo za krivdno razrešitev potrebovali ustrezne pravne podlage, skladne s slovensko zakonodajo (predvsem v smislu zaščite interesov družbe). Pregled je pokazal določene nepravilnosti in tudi prikrivanje dejanskega stanja nadzornemu svetu s strani prejšnje uprave. Člana uprave sta odstopila sama, še pred razrešitvijo s strani NS. Na osnovi tega je nadzorni svet zahteval od nove uprave družbe, da pravno ukrepa in zaščiti interese družbe, posledica tega pa so bile v članku navedene obsodbe ključnih akterjev. Čas trajanja pregleda je bil v primerjavi s podobnimi postopki izpeljan hitro, torej brez zavlačevanj.

Ne drži, da bi bila proti meni vložena kazenska ovadba zaradi sklenjene pogodbe o svetovanju z nekdanjo direktorico družbe Paloma d.d. ga. Matejo Perger ali katera koli druga kazenska ovadba v moji dosedanji karieri, ki sem jo opravljal v več gospodarskih družbah.

Ne drži, da sem družbo I.J. Nasveti d.d.vodil štiri leta. Direktor te družbe sem bil od avgusta 2005 do maja 2008, torej 2 leti in 9 mesecev.

V članku novinar navaja, da obstaja vtis, da v več primerih kot nadzornik nisem opravil svoje naloge, medtem ko bom moral v banki pozorno spremljati finančni in poslovni položaj komitentov. V zvezi s tem pojasnjujem, da sem deloval kot nadzornik v različnih družbah, vedno v skladu z načeli dobrega korporativnega upravljanja in nadzora ter pozitivno zakonodajo. Za člana uprave Nove KBM me je imenoval nadzorni svet banke na predlog predsednika uprave banke, pozitivnega mnenja komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja ter po vseh izvedenih postopkih in razgovorih.

Za vse zgoraj navedeno obstaja dokumentacija, ki dokazuje zapisano.

Igor Hustič